EMJ自動造型ライン

設備 機種 数量 型式及び能力 メーカー名
機械
設備
自動造型機 EMJ-4 1 450×350×150/150 KANAMORI SYSTEM Inc.