KDM自動成型ライン

設備 機種 数量 型式及び能力 メーカー名
機械
設備
自動造型機 KDM-6 1 820×670×250/250 KANAMORI SYSTEM Inc.